CSAR.cz - Combat Search and Rescue 

Vítejte na stránkách jednotky Combat SAR

Jednotka CSAR vznikla 1. října 2008 z iniciativy lidí, kteří chtěli hlouběji rozvíjet své profesní a zájmové dovednosti v oblasti vojenství a bojového záchranářství. Přestože nejsme oficiálním útvarem žádné ozbrojené složky ČR, mezi naše členy patří lidé sloužící v armádě, u policie i lidé fungující v soukromém sektoru.

Jednotku tedy tvoří z hlediska profesí různorodý kolektiv. Co nás spojuje je zájem ve volném čase a na vlastní náklady cvičit, zdokonalovat se, sportovat, bavit se a být obklopeni těmi, na které se můžeme stoprocentně spolehnout v každé situaci.

Náplň našich cvičení nemá za cíl jen vlastní bojové záchranářství, ale i spoustu přidružených aktivit. Ty jsou podrobněji popsány v sekci Aktivity. Nicméně stěžejní zaměření výcviku samozřejmě koresponduje se jménem jednotky CSAR, nebo-li Combat Search and Rescue. S tím souvisí zdravotnická, taktická a střelecká příprava, lezení a práce s lanem, výcvik sebeobrany, kurzy přežití, vojenská angličtina a mnohé další činnosti.

Ať už pod hlavičkou CSAR nebo anonymně se účastníme širokého spektra akcí, od airsoftových, přes ukázkové akce klubů vojenské historie po různé semináře, kurzy, soutěže a outdoorové závody (survival, ultra-trail). Potkáváme se nejen v maskáčích, ale vyjíždíme spolu například i na dovolené a občas všechno diskutujeme i u piva.

Posláním CSAR je tedy realizovat zájem svých členů o výše zmíněnou problematiku, sport obecně, adrenalinové a outdoorové aktivity a především zdravotnickou přípravu a techniky s ní spojené. Hlavním smyslem je vést k odpovědnosti nejen za sebe, ale i za druhé, a umět druhým pomoci. Za vše lze uvést schopnost členů CSAR poskytnout kvalitní předlékařskou první pomoc v běžném životě a nepřihlížet jen z okolního davu.

Spolupráci v rámci CSARu se členové věnují dobrovolně na základě svého svobodného rozhodnutí a splnění podmínek přijímacího procesu. Dbáme na to, aby naši členové byli trestně bezúhonní, respektovali zákony a dodržovali pravidla slušného chování.

CSAR v bodech:

 • Průměrný věk v jednotce je 26 let (věkové rozmezí cca od 22 do 32 let).
 • Operátoři CSAR pocházejí z celé ČR, velitelství je umístěno v Praze.
 • Veškerou činnost vyvíjí členové CSAR z vlastní vůle a přesvědčení, nikoliv kvůli touze být obdivovaný okolím. Co a jak cvičíme si necháváme pro sebe.
 • Pravidelně se účastníme akcí v České republice i v zahraničí.
 • Výcvik CSAR probíhá cca 1x měsíčně.
 • Konkrétní výcvik vede vždy ten příslušník CSARu, který je v dané problematice specialistou a odborníkem i mimo jednotku.
 • Hlavní důraz není kladen na finanční stránku jedince a jeho vybavení, nýbrž na jeho chování, duševní a fyzickou kvalitu a „srdeční“ záležitost.
 • CSAR nabízí členům přesně tolik, kolik členové nabízejí CSARu.
 • Nemůžeme se jednoznačně definovat jako military, reenacting nebo airsoft jednotka.
 • Airsoft akce jsou pouze občasným doplňkem našeho harmonogramu, v žádném případě hlavní náplní.

CSAR není zdaleka pro každého, nejsme schopni vám naplnit život reenactingem nebo airsoftem a ani se o to nepokoušíme. Naplňujeme velmi úzké spektrum lidí, čímž se nás výcvik orientuje na kvalitu, nikoliv kvantitu.


© Copyright 2013 - 2014 CSAR.cz.